Leden 2017

Marie Terezie

10. ledna 2017 v 15:35 | Rositablog |  Referáty
Marie Terezie
Dne 13. 5. 1717 se Karlu VI. a Alžbětě Kristýně Brunšvické na rodila dcerka, která dostala jméno Marie Terezie Walburga Amálie Kristina, ovšem je známá spíše pod jménem Marie Terezie. Ještě téhož dne byla pokřtěna vodou z Jordánu. Malá princeznička měla velmi šťastné dětství. Vychovávala ji chůva, kterou tak milovala, že jí říkala "maminko". Marie Terezie byla již od útlého dětství chytré, bystré a velmi učenlivé děvčátko. Vyučovali ji jezuité. Učila se latinsky, německy, španělsky, italsky a francouzsky. Zajímala se o dějiny, matematiku, kreslení, hudbu a dokonce tančila v opeře.
Jak už to u panského dvora bývá, manžela jí vybíral otec. Vybral Klimenta Lotrinského. Kliment ovšem zemřel na neštovice a jeho úlohu zaujal jeho bratr - František Štěpán Lotrinský. A stalo se tedy, že se Marie Terezie se vdávala z lásky. Její otec zemřel 20. října 1740 a tak musela na trůn nastoupit mladičká Marie Terezie. To, že na trůn mohla nastoupit žena, umožňovala pragmatická sankce, kterou sepsal její otec. V ní bylo zakotveno dědičné právo na trůn i po přeslici.
Marie o vladaření nevěděla vůbec nic a tak se musela s novým těžkým břemenem velmi těžko vyrovnávat. Ovšem všechny překážky jí byly výzvou. Žena jako vládkyně byla v tu dobu veliká rarita. Věděla, že odborné věci mají dělat odborníci. A tak si najala odborníky, kteří se staly jejími poradci. Začala u výběru daní.
Marie Terezie měla 16 dětí. Proto se jí také říkalo "tchyně Evropy".
REFORMY MARIE TEREZIE
· Sčítání lidu a tažného dobytka
· Nechala očíslovat všechny domy, zavedla příjmení
· Zakázala topení či pohřbívání žen zaživa, čtvrcení či věšení žen, mučení dětí do 14 let a lidí přes 60, mučit těhotné ženy
· Samo trápením mohlo dít jen bez velké újmy na zdraví a pouze dopoledne, také v neděli a nanejvýš 3x a pokud se mučený nepřiznal, byl považován za nevinného, byly vybrány jen některé mučicí nástroje
· Reforma armády - max. 14 let ve vojenské službě, stavba pevností = dostatek práce
· Reforma měr a vah (máz, loket)
· Převádění roboty na peníze
· Robotní patent
· Školství - DOPORUČENA školní docházka
· Hospodářské reformy
· Zakázala exhumaci hrobů (protiupírská opatření zakázána)
· Zasloužila se o rozšíření lip na našem území
· Zrušila nevolnictví
· Manufaktury
· Postarala se o rozvoj včelařství
· Podporovala pěstování brambor
· Zavedla očkování proti neštovicím
· Začala stavět zvonice (kvůli požárům)
· Budovala nové cesty = rozvoj pošty
· Zavedla tajnou policii, aby mohla sledovat svého muže, po pár měsících ji zrušila